Gêm63.cymru

Gêm fwrdd o sgil pur yn seiliedig ar digwyddiadau gwir yn hanes Cymru.

Mae ’63 yn cynnig olwg newydd ar hanes Cymru thrwy ail hanner yr ugainfed canrif, ag yn rhoi y gyfle i chi ei ail-greu hynny yn pendant.​

Amdan '63

Mae ’63 yn cynnig olwg newydd ar hanes Cymru thrwy ail hanner yr ugainfed canrif, ag yn rhoi y gyfle i chi ei diwygio hynny yn pendant.​
Ar yr ail o Chwefror 1963, cauodd brotestwyr Cymdeithas Yr Iaith pont Trefechan yn Aberystwyth. Ei nôd oedd i newyd gwleidyddiaeth Cymraeg am byth. Oeddynt yn llwyddianus. Mae’r gêm ’63 yn cychwyn o’r digwyddiad hyn.
Ymateb i’r ddarlith ‘Tynged yr Iaith’ oedd protest cyntaf Cymdeithas Yr Iaith. Ynddi oedd y bardd a gwleidyddwr Saunders Lewis yn galw am chwyldro cymdeithasol i’w osgoi farwolaeth yr Iaith Cymraeg.
Mae gwleidyddiaeth Cymraeg yn yr hugainfed canrif wedi cael ei tywys gan sosialisiaeth. Er hynny mae un o’r chwaraewyr yn cymryd ei camau yn sgidiau y symydiad sosialisiaeth, yn chwarae yn erbyn Undebaeth Brydeineg a Cenedlaetholdeb Cymreig
Nid ydy’r Plaid Ceidwadol wedi enyll fwyafrif o seddi San Steffan Cymreig ers diddefaint democrataeth, ond beth bynnag, mae wedi fôd yn tynnu tannau Cymru o tu hwnt clawdd offa. Nôd y chwaraewr glâs yw i’w wneud beth gallir i ddiogelu Cenedlaetholdeb Brydaineg.
Yn diwedd yr un-ar-deunawfed canrif roedd yr Ryddfrydwyr yn prifleisol yn yr amgylchedd gwleidyddiaeth Cymraeg, ond erbyn y 1960au nid oeddwn nhw llawer mwy na cysgod ei hunaniaeth hanesyddol. Heblaw am colli ei pŵer, oedd gennym dal llais sylweddol.

Ffordd newydd am ddeall Cymru

Creasom ni ’63 am offeryn I ddeall hanes Cymru thrwy ymuno ynddi.

Dros map o Gymru, efo’r rhwydwaith rheilffyrdd yn edrych sut oedd yn 1963, mae’r chwarewyr yn cystadlu i adeuladu ei gweledigaeth am dyfodol Cymru. Genedl Gymraeg gyda’r heniaith yn iach? Bywyd theg a chyfforddus i bob gweithwr yn y gwlad? Neu i’w ddiogelu’r gwladwriaeth Prydeineg.

Nid oes cerdiau, neu ddis. Mae rhaid i bob chwarewr derbyn y cyfrifoldeb am creu, neu colli, ei breuddwyd am y Cymru Fydd.

'63

Athroniaeth '63

Mae ’63 yn adeuladu ar syniadau gwreiddion gemau fwrdd. Ond mae ei gweithrediadau yn dyfeisgar i myfyrio yr hanes ar ddangos.

Reilffyrdd

Ers cael ei adeuladu, mae rheilfyrdd wedi ail-llunio wyneb Cymru o leiaf ddwywaith. Cyntaf pryd cafodd ei adeuladu, a wedyn eto ar ôl y cyhoeddiadau Beeching yn 1963. Mae ’63 yn cynnig olwg ar y symlrwydd o symud ar draws Cymru yn fewnol gydag rhwydwaith rheilffyrdd effaithiol, ond cymerwch rhybydd achos nid ydy’r rheilffordd ddim ond yn helpu eich ffrindiau yn ’63!

Meddwl yn Rheswmegol.

Nid oes lwc yn ’63. Mae mor didrugaredd a gwyddbwyll. Ta fôd gan y gêm rheolai sy’n siml i’w gwreiddiau, fel gwyddbwyll mae’r opsiynau yn didiwedd i chwaraewyr tactegol.

Darllen Mwy

Yn ychwanegol a’r erthyglau ar ein blog yma, mae’r llyfryniau sydd yn cynnwys efo pôb gêm ’63 yn cynig cipolwg defnyddiol i ddeall hanes gwelidyddiaeth Cymru o’r 1960au, ag ymlaen. Fysym ni yn adnewyddi ein blogiau yn aml a wneud fideos amdan themau perthnasol, ddylynwch ein cyfryngau cymdeithasol yma.

Tactegau Gêm

Mewn Cyfrif

Chwaraewyr
2
Mlynedd o Hanes
0
Gêm Gwych
1

Blogiau '63